Terenowy Klub PZK Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa SP6PSR

DASR jest aktywowana w czasie ćwiczeń oraz w przypadku zaistnienie takiej potrzeby na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,  


W przypadku aktywowania sieci DASR, informacja na ten tema znajdzie się na tej stronie oraz będzie przekazywana za pośrednictwem lokalnych przemienników oraz na kanale 145.500 MHz FM.


Z pracę sieci będzie odpowiedzialna „stacja sztabowa” SP6PSR, która może nadawać rotacyjnie z różnych lokalizacji, ale zawsze na ww. częstotliwościach oraz dodatkowo na +/-3,750 MHz LSB.


W przypadku aktywowania sieci, jeżeli możesz pomóc, zgłoś się do stacji sztabowej i zamelduj swoją obecność, poinformuj gdzie jesteś i przez jaki czas będziesz przy radiostacji, czy jesteś mobilny itp. Operator stacji sztabowej może zadać Ci dodatkowe pytania. Jeżeli będziesz musiał przerwać lub zakończyć pracę przy radiostacji w ramach aktywności sieci, poinformuj o tym operatora stacji sztabowej. Śledź bieżące komunikaty i informacje stacji sztabowej