Stan Gotowości

1. Stan gotowości sieci DASR jest ogłaszany w porozumieniu i na prośbę Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2. Informacja o ogłoszeniu stanu gotowości jest podawana w postaci komunikatu na stronie internetowej sieci oraz na częstotliwości (częstotliwościach) na której będzie pracowała stacja sztabowa DASR. Informacje przekazane w komunikacie określają przede wszystkim częstotliwości, na których będzie można nawiązać łączność z Centrum Zarządzania Kryzysowego.

3. Częstotliwości przeznaczone do łączności DASR:

W razie sytuacji kryzysowej we Wrocławiu i okolicach:

-145.600 MHz/103.5 Hz FM –przemiennik SR6R Wrocław
lub (w razie awarii przemiennika SR6R):
-145.625 MHz/94.8 Hz FM –przemiennik SR6G Góra Ślęża
lub (w razie awarii przemienników SR6R i SR6G):
-145.550 MHz FM –kanał bezpośredni

-3760 kHz LSB – (CoA) centrum aktywności łączności kryzysowej I Reg IARU

W razie sytuacji kryzysowej w rejonach innych niż Wrocław i okolice:

-145.7875 MHz FM –przemiennik SR6S Góra Wielka Sowa
lub (w razie awarii przemiennika SR6S):
-145.625 MHz/94.8 Hz FM –przemiennik SR6G Góra Ślęża
lub (w razie awarii przemienników SR6S i SR6G):
-145.550 MHz FM –kanał bezpośredni

-3760 kHz LSB – (CoA) centrum aktywności łączności kryzysowej I Reg IARU