Częstotliwości Emergency

Zakres KF
3.760 MHz LSB
7.110 MHz LSB
14.300 MHz USB
18.160 MHz USB
21.360 MHz USB

Zakres UKF
145.500 MHz FM
433.500 MHz FM