Współpraca z WBiZK DUW

Począwszy od czerwca 2015 roku Dolnośląska Amatorska Siecią Ratunkowa PZK  posiada porozumienie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie zasad współdziałania i wykorzystania amatorskiej łączności radiowej na rzecz ochrony ludności województwa dolnośląskiego.

W ramach wzajemnej współpracy DASR PZK zobowiązuje się do:

– działań wspomagających i uzupełniających organizację łączności radiowej na potrzeby informowania, powszechnego alarmowania i ostrzegania ludności oraz organizowania likwidacji skutków zagrożeń w przypadkach:
a) klęsk żywiołowych
b) katastrof
c) zagrożeń cywilizacyjnych
d) zagrożenia bezpieczeństwa państwa w zakresie posiadanych możliwości tj. posiadanego sprzętu radiowego wraz z operatorami krótkofalowcami;

-Współdziałania z gminnymi (miejskimi) Komórkami OC i Zarządzenia Kryzysowego w zakresie organizacji łączności radiowej w gminach (miastach).

-Udziału w ćwiczeniach i szkoleniach z zakresu łączności organizowanych przez każdą ze stron porozumienia .

-Organizowania szkoleń i ćwiczeń z zakresu łączności radiowej .
-Przekazywania do WCZK informacji o zauważonych przez krótkofalowców zagrożeniach bądź innych otrzymanych informacjach istotnych dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

Dla realizacji celów niniejszego porozumienia Dolnośląski Urząd Wojewódzki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego deklaruje pomoc na rzecz Dolnośląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców we Wrocławiu i DASR PZK w zakresie:

-Organizacji punktów styku współpracujących sieci

-Współpracy oraz pomocy przy organizowaniu ćwiczeń i szkoleń dla krótkofalowców

-Wspierania rozbudowy DASR PZK

-W razie potrzeby udostępnienia pomieszczeń i sprzętu dla członków DASR PZK

-Zamieszczania w opracowaniach, czasopismach, komunikatach itp. informacji o udziale krótkofalowców w akcjach ratunkowych i innych przedsięwzięciach OC i Zarządzania Kryzysowego.

-Propagowania idei i potrzeb środowiska krótkofalarskiego na spotkaniach organizowanych z przedstawicielami powiatów i gmin.

-Nieodpłatnego przekazywania dla Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK z przeznaczeniem dla sieci DASR PZK wycofanego z eksploatacji sprzętu i urządzeń łączności radiowej.

-Zabezpieczenia pomieszczeń oraz środków transportu ( w zakresie posiadanych możliwości) przewidywanych pod rozwinięcie stacjonarnych oraz ruchomych środków łączności na potrzeby organizowanych akcji ratowniczych podczas ćwiczeń, szkoleń itp., a także doraźne udzielanie wsparcia logistycznego przy realizacji zadań objętych porozumieniem.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *