Współpraca z WBiZK DUW

Począwszy od czerwca 2015 roku Dolnośląska Amatorska Siecią Ratunkowa PZK  posiada porozumienie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie zasad współdziałania i wykorzystania amatorskiej łączności radiowej na rzecz ochrony ludności województwa dolnośląskiego.

W ramach wzajemnej współpracy DASR PZK zobowiązuje się do:

– działań wspomagających i uzupełniających organizację łączności radiowej na potrzeby informowania, powszechnego alarmowania i ostrzegania ludności oraz organizowania likwidacji skutków zagrożeń w przypadkach:
a) klęsk żywiołowych
b) katastrof
c) zagrożeń cywilizacyjnych
d) zagrożenia bezpieczeństwa państwa w zakresie posiadanych możliwości tj. posiadanego sprzętu radiowego wraz z operatorami krótkofalowcami;

-Współdziałania z gminnymi (miejskimi) Komórkami OC i Zarządzenia Kryzysowego w zakresie organizacji łączności radiowej w gminach (miastach).

-Udziału w ćwiczeniach i szkoleniach z zakresu łączności organizowanych przez każdą ze stron porozumienia .

-Organizowania szkoleń i ćwiczeń z zakresu łączności radiowej .
-Przekazywania do WCZK informacji o zauważonych przez krótkofalowców zagrożeniach bądź innych otrzymanych informacjach istotnych dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

Dla realizacji celów niniejszego porozumienia Dolnośląski Urząd Wojewódzki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego deklaruje pomoc na rzecz Dolnośląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców we Wrocławiu i DASR PZK w zakresie:

-Organizacji punktów styku współpracujących sieci

-Współpracy oraz pomocy przy organizowaniu ćwiczeń i szkoleń dla krótkofalowców

-Wspierania rozbudowy DASR PZK

-W razie potrzeby udostępnienia pomieszczeń i sprzętu dla członków DASR PZK

-Zamieszczania w opracowaniach, czasopismach, komunikatach itp. informacji o udziale krótkofalowców w akcjach ratunkowych i innych przedsięwzięciach OC i Zarządzania Kryzysowego.

-Propagowania idei i potrzeb środowiska krótkofalarskiego na spotkaniach organizowanych z przedstawicielami powiatów i gmin.

-Nieodpłatnego przekazywania dla Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK z przeznaczeniem dla sieci DASR PZK wycofanego z eksploatacji sprzętu i urządzeń łączności radiowej.

-Zabezpieczenia pomieszczeń oraz środków transportu ( w zakresie posiadanych możliwości) przewidywanych pod rozwinięcie stacjonarnych oraz ruchomych środków łączności na potrzeby organizowanych akcji ratowniczych podczas ćwiczeń, szkoleń itp., a także doraźne udzielanie wsparcia logistycznego przy realizacji zadań objętych porozumieniem.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.